Visual design for a Chinese talk show, Ni Ci Fan Mei(Did you eat). 
Type: Visual concept, branding
Year: Feb 2020

© Jiayue Li 2022